A stabbing at school - Game Script What should we do with a problematic pupil?


Background

במהלך שיעור אנגלית רגיל החל סמי להשתולל בכתה. הוא נוהג לעשות זאת לפעמים. הוא מפריע לתלמידים, מתגרה בהם ולפעמים פשוט יוצא החוצה מהכתה ומשוטט במסדרונות. דבר זה מציב בעיה רצינית, ומפריע לסדר הרגיל בכתה. המורים ויועצת בית הספר אובדי עצות. מה אפשר לעשות עם סמי?

יום אחד, התחוללה המולה בבית הספר. סמי מצא סכין ושרט את אחמד, חברו לכתה. אחמד נחתך בפניו ודימם. נאלצו לקרוא לאמבולנס שיפנה אותו לבית חולים. הוריו זעמו ואיימו להגיש תלונה במשטרה. אחרי שהסיפור הזה התרחש התברר כי המצב בביתו של סמי לא פשוט. מדובר במשפחה שמצבה הסוציו-אקונומי נמוך ובנוסף לכך אביו של סמי אלכוהוליסט ויושב כיום במאסר באשמת רצח. אמו של סמי עובדת כפועלת נקיון וגם סובלת מבעיות נפשיות עקב מכות מבעלה. האח הבכור של סמי, ראאד, הוא זה ששולט בבית עכשיו וגם הוא מרביץ לסמי.

משפחתו של אחמד כעסה מאוד ואיימה להגיש תלונה אם סמי לא יורחק מבית הספר. בעקבות כך התקיים דיון בו ניסו להחליט מה עושים. לבסוף הוחלט להעביר את סמי למסגרת מיוחדת. למחנכת הכתה ולצוות המורים היתה החלטה זו קשה מאוד. עד הרגע האחרון הם התלבטו האם להיכנע להחלטה זו או להלחם ולהשאיר את סמי בכיתה.

האם המסגרת המיוחדת תסייע לסמי או תדרדר עוד את מצבו? הרי הוא סובל מספיק בבית, למה להוסיף לו עוד סבל? האם השארתו בכיתה תעזור לו או שהוא עלול לסכן את שאר התלמידים ? 

נסו לדון במקרה ולהחליט מה נכון לעשות.

 

During a regular English lesson Sami started going wild in class. He does that sometimes. He disturbs the pupils' provokes them, and sometimes just leaves the classroom on his own. The teachers and school counselor are helpless. What should they do with Sami?

One day there was trouble at school. Sami found a knife and scratched Ahmed, one of his classmates, in the face. Ahmad was injured and had to go to the hospital. Needless to say, his parents were furious and they threatened to go to the police. We learned that the situation in Sami's home is not good. His father is an alcoholic who is now in prison after killing a man. His mother works as a housekeeper and suffers from trauma after the abuse she suffered from her husband. Sami's brother, Raed, is the boss around the house and he often hits Sami.  

After a discussion on the matter it was decided that Sami will transfer to a special school. For the staff and his teacher this was difficult decision. Will this school help Sami or make things worse? He has enough hardship at home, why make things worse?

Try and decide what would be the best thing for everyone.

Characters

Nour נור Sami's teacher

Nour is a sensitive and compassionate teacher. She is dedicated to her work and considers herself to be an educator. She has to decide which is the best way to keep her students safe while providing Sami with the best care.  

 


Your Task

You want to keep Sami in school, but you also want to keep all the students safe. Act like you did in reality or like you would have. 

 


Resources

Scene - 01

Samir סמיר Head of the Parents board - יושב ראש ועד ההורים

סמיר הוא אדם רציני, נוקשה ועומד על שלו. הוא מרגיש אחריות כלפי תלמידי בית הספר וכלפי התפקיד שלו. 

Samir is a serious and stubborn man. He feels responsible towards the students and his role. 

 


Your Task

אתה מתעקש שסמי צריך להיות במסגרת מיוחדת. זאת לא אשמתם של התלמידים שהוא סובל מבעיות במשפחה. אם לא יחליטו להוציא את סמי ההורים ישביתו את בית הספר. 


You think that Sami has to transfer to a special school. Its not the students fault he has problems at home. If they decide against it you will arrange a strike.


Resources

Scene - 01

Miriam - מרים היועצת של בית הספר - School counselor

מרים היא יועצת טובה המסורה לעבודתה ולילדים. היא יודעת הרבה פרטים על סמי ולכן מנסה להגן עליו. היא טיפוס עדין ומתקשה להפגין סמכותיות.

Miriam is a good counselor who is dedicated to her work and to the pupils. She knows what's going on in Sami's house and tries to defend him. She is a sensitive person and has trouble demonstrating authority. 


Your Task

את רוצה להשאיר את סמי בבית הספר ולשכנע את ההורים לתת לו עוד הזדמנות. עם זאת את מתקשה להפגין דומיננטיות בדיון.

You want to keep Sami in school and to convince the parents to give him another chance. You are not assertive and find it hard to be dominant in the conversation.


Resources

Scene - 01

Rania - ראניה Ahmad's mother - אמו של אחמד

ראניה היא אסרטיבית ודומיננטית. היא מקובעת בדיעות שלה ואנוכית. לא אכפת לה מה יקרה לסמי כל זמן שבנה בטוח. 

Rania is assertive and dominant. She is selfish and stubborn. She doesn't care what happens to Sami as long as her son is safe. 


Your Task

את לא יכולה להשאיר את אחמד בכיתה של סמי אחרי מה שקרה. עליו לצאת ולא אכפת לך לאן. נהגי כמו אמא שרואה רק את טובת בנה לנגד עיניה. 

You can't let Sami stay. He has to go and you don't care where to. Act like a mother who only cares about her son's interests. 


Resources

Scene - 01

Raed - ראאד אחיו של סמי

ראאד הוא אדם אגרסיבי ,חזק ותוקפני. הוא רגיל לפתור בעיות בכוח ולא אכפת לו מי עומד בדרך. הוא מרגיש אחראי על גורלו של סמי ולא רוצה שיורחק מבית הספר. 

Raed is an aggressive and strong. He is used to solving problems with force no matter who is in the way. He sees Sami as his responsibility and does not want him to be removed from school. 


Your Task

אתה רוצה שסמי יישאר בבית הספר ולא משנה מה נדרש לשם כך. אתה חושש שאם יורחק הוא יהפוך לאדם אלים כמוך. נהג כמו אדם אלים שנאלץ לקיים דיון מבלי לשבור את הכלים.

You want Sami to stay in school no matter what. You fear that if he is sent away he will become a violent person like yourself. Act like an aggressive person forced to conduct a civilized discussion. 


Resources

Scene - 01

Scene 1: At the headmaster's office1.

Public Message

Welcome to the headmaster's office. We are here to discuss what to do with Sami. What do you think? should we send him away and maybe hurt him? Or leave him at school and rist hurting another pupil? Try and play your part in the best possible way. 2.

Private (Shortly After previous message)

Nour נור:

נסי לנהוג כפי שנהגת במציאות. הגני על החלטותיך והביעי את עמדתך.

Try and act like you did in reality. Protect your decisions and express your thoughts. 

Samir סמיר :

מה אתה מוכן להגיד ולעשות כדי לשכנע את המורים? זכור שזהו נושא חשוב עבורך!

 

What are you willing to do and say to get the teachers to listen and agree with you? remember what is important to you!!

Miriam - מרים:

מהו  הדבר הנכון עבורך במצב שנוצר? כיצד תביעי את עמדתך בפני האחרים?

 

What do you think is the right thing for you here? how will you express it to the others?

Rania - ראניה:

כיצד תנהגי במצב העדין שנוצר? מהו הדבר הנכון לעשות?

How will you act in such a delicate situation? what is the right thing to do?

Raed - ראאד:

אתה לא רגיל לדבר על הבעיות שלך אבל פה אתה חייב. איך תביע את עמדתך בצורה הטובה ביותר?

You are not used to talking about problems but here you must. How will you express your point of view?3.

Public Message (Shortly After previous message)

כיצד עשויה ההחלטה שלכם להשפיע על האווירה בבית הספר? 

What will the outcome of your discussion tell the other students? how will it effect the atmosphere in school?Vote

Did you feel you were able to present the case from your character's point of view? Option 1
Yes I did what I wanted
Option 2
No, it was hard and unclear


Ending message for when most people voted for optionOption 1

Thank you!


Option 2

Thank you!
Discussion Points

none