Back

אלי ויזל, סופר יהודי, ניצול שואה, חתן פרס נובל לשלום אמר:

"... מדוע נקרא הטרגי שבאבותינו בשם 'יצחק', מלשון צחוק? זו הסיבה: כניצול, כשורד הראשון, היה עליו ללמד אותנו שאפשר לסבול ולהתייאש חיים שלמים, ועדיין לא לוותר על אמנות הצחוק. יצחק, כמובן, מעולם לא השתחרר מהאירועים הטראומטיים שהפרו את שלוות ילדותו: השואה (העקדה) משמעו המילולי קורבן לעולה, הותירה בו צלקות והמשיכה לרדוף אותו כל ימי חייו. אך הוא שמר על היכולת לצחוק. ולמרות הכול, הוא צחק (בראשית כ"ו 8).

 מהו המסר האופטימי שמגולמת בדמותו ובשמו של יצחק, שרלבנטי גם לצאצאיו בדורות הבאים (ובמיוחד בתקופת השואה.