רונית דולב

5 Game | Subjects: Business

Rites of Passage Is it still relevant?

Ronit Dolev
 (9th Grade - 11th Grade)

איש באמונתו יחיה -גירסה מלאה מה אנחנו יודעים על דתות אחרות?

רונית דולב (tobe), מונה מסראווואה (תיכון ע״ש אלתרמן ת״א)
 (6th Grade - 8th Grade)